Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Hronská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Hronská pahorkatina

Miesto v Hronská pahorkatina

V Hronská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Hronská pahorkatina:, 1 z 17

Pod chrobačím, Trstinka, Lieštinka, Pod dedinou, Ladislavov dvor, Pri tehelni, Pri viniciach, Pasienok pri salčianskej ceste, Tatárske, Za cintorínom, Pri Hrone, Kohútí vrch, Géňa, Pri hruške, Záhumnice, Za slivášmi, Lieštiny pod čifárskou cestou, Pipíška, Dudok, Konopiská, Medvecké, Pod vinicami, Sliváš, Zavaleniny, Osminy, Pod vinohradmi, Vŕšky pasienok, Na jamách, Nad dedinou, Žengov, čurgov, Rohožnica, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Úzka lúka, Za luhom, Močariny, Červený majer, Pánske, Slanec, Lúky nad mlynom, Kuzmov jarok, Za štátnou školou, Pod Hájom, U kríža, Kapustniská, Vinné pivnice, Dolné lúky, Rozkoš majer, Štepnica, Hurbanovce, Zatkó, Kňazský vrch, Vŕšok, Galov vrch, Pri Hornom jazere, Vrchová strana, Na tehlianskej ceste, Kapustniská, Domovina

Miesto, Hronská pahorkatina:, 2 z 17

Za hájom, Veľká dolina, Horné záhumnice, Vinica, Pirte, Kapustniská, Zvonivé, Pod lesom, Rybník, H á j, Pod okáčinou, Kapusnice, Záhumnie, Záhumnie, Pri jazere, Predné blato, Pod cintorínom, Malý háj, Konopniská, Pivničné záhrady, Michalovo, Dolné Heliská, Pusté vinice, Viničky, Na prielohoch, Horné Heliská, Novosady, Kotol, Na Dudkoch, Za Hronom, Dlhé jutrá, Palota, Kosmálky, Vedľa hája, Dolný želiersky vrch, Remanencia, Medzi vinicami, Pod jelšou, Dolný želiarsky vrch, Na prielohách, Lazy, Nad hrdličkou, Remanencia, Lúčne zeme, Za mlynom, Vyše dolného mlyna, Dolina, Majer, Konopnice, Dolný mlyn, Majír, Pri semerovskej ceste, Áčov majer, Močaristé lúky, Krátky hon, Mochovská cerina, Konský járok, Stredný hon, Krátky hon, Ištenešova pustatina

Miesto, Hronská pahorkatina:, 3 z 17

Panské pozemky, Piesky, Žombíky, Domkárske, Pri dubnickej ceste, Ladáňske, Za kostolom, Kalvária, Pri Dubníckej ceste, Tiesnava, Verjaše, Dolná lúka, Dolné výdelky, Za blatom, Stredné, Kordoš, Dolné lúky, Spoločný pasienok, Pri prvom jazere, Nové podhorie, Samoty, Pri tlmačskej ceste, Stredný hon, Klčoviska, Pažitie, Dobrické brdo, Včelie, Za záhradou, Pri komárňanskej ceste, Horné lúky, Pod cintorínom, Zákruta, Úzky svah, Áčovské lúky, Na hájiku, Turecký násyp, Stredný jarok, Topolie, Pod Dobricou, Horné panské zeme, Ukoristené, Medzi pivnicami, Predná lúka, Pri tajnianskej ceste, Pod záhradou, Poljutrá, Červivé, Podobné lúky, Planina, Lúčne zeme, Horné výdelky, Veľký les, Kapustniská, Ďateliniská, Záhumnie, Pri Rohožnici, Lavičky, Jankovičovské, Pri druhom jazere, Jazernisko

Miesto, Hronská pahorkatina:, 4 z 17

Švostov, Blatný hon, Konský jarok, Velký les, Veľký les, Pod brehom, Močidlá, Planina, Horný hon, Hronské hony, Do pažite diely, Za jarkom, Do kúta zeme, Crmel, Triedy, Dobrá niva, Pleška, Bratská lúka, Panské, Rovne, Pod zahradami, Veľký les, Pribetský les, Šípkové, Vidiecke pole, Háj, Pod záhradami, Velký les a Lazy, Heliská, Tehelňa, Pod Brehom, Na jame, Drieňové, Pažiť, Mokrade, Horné jutrá, Tehelné, Na Janovskom, Pod záhradami, Riedina, Dolné lúky, Panské, Jastrabie, Štrkové, Dolné a teplé lúky, Horný Tekovský Hrádok, Krivé, Dolná sihoť, Pri vrbine, Semerovské hony, Veľké Ďateliniská, Lúčne hony, Ďateliniská, Za kováčom, Vrbina, Nad Rakovcom, Lúky do doliny, Bratská, Pri čifárskej ceste, Veľké zeme

Miesto, Hronská pahorkatina:, 5 z 17

Záhumnie, Horné lúky, Šibená hora, Korlát, Vinice, Kňažské, Rifót, Korlát, Pri jarku, Pod Vapenným, Pri hrádockej ceste, Dlhé zeme, Rakovec, Lány, Dlhé, Dolné Zimanovce, Šinkova lúka, Horné lúky, Medzichrastie, Dolina, Kocona, Kabátová pustatina, Stredný hon, Pažiť, Stredný úval, Gogo, Za chrasťou, Pri ceste, Mlynský klin, Mikulášov Sad, Hustá Stráň, Antonov sad, Chrbát, Horné jazero, Pod úzkym svahom, Kalná, Kamenná, Medzilesie, Jutrá, Regiavíne, Okolie filagórie, Údolné zeme, Husia pažiť, Pri kaplnke, Horné diely, Horné Sedlište, Starý Kopec, Do pažite, Na doline, Remerácie, Urbársky III. hon, Urbárske lúky, Les, Uzke luky, Štepnica, Konopniska, Pod záhradami, Pastiersky háji, Hruštičky, Pri chotári

Miesto, Hronská pahorkatina:, 6 z 17

Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Pod krížom, Maly pasienok, Varrtička, Divoké, Dolné diely, Vinohrad, Vnútorné lúky, Pri cintoríne, Pod záhradami, Pod Urbanom, Pod zahradou, Priška, Prostredné hony, Pastiersky háj, U chotára Bajky, Modríkovo, Pod vinice, Liešne, Malá tabla, Pasienok, Dateliniská, Malianka, Dvorské vinohrady, Dolný Tekovský Hrádok, Horný hon, Arcibiskupsky dvor, Veľká tabla, Za Rakovec, Pod hlinkou, Kapustniská, Reverencie, Svätokrížske, Homôlky, Lázky, Pri hruške, Horné a dolné kliny, Dolné lúky, Krumpľoviská, Horný pasienok, U ondrejovského chotára, Pod filagóriou, Hulvinky, Brezina, Od nevidzianskeho chotára, Nad slepačím vrchom, Za hlinkou, Kozí chrbát, Potráczske horné lúky, Vonkajsie zeme, Na háji, Pri chot ri, Velky pasienok, Lesna pôda, Močiar, Sudárka, Panské pod Kusou horou, Siatina, Krcma hon, Horné Zimanovce

Miesto, Hronská pahorkatina:, 7 z 17

Horný háj, Od Medveckého, Dolné lúky, Od Lužianok, Lieštiny, Dombi, Horný chotár, Kuralianske pažitie, Pod Zálogošom, Želiary, Horné lúky, Armanské vinice, Pod žemliarskou cestou, Pri pastierskom háji, Noviny, Pri Zálogoši, Za Fizíkom, Svätojánske vinice, Druhé siatie, Novosad, Vraní vinohrad, Starý vrch, Žigmundov majer, Spoločný pasienok, Zeme pri cintoríne, Dolný hon, U Svodína, Pri hulvinskom lese, Zeme na stráni, Slivková stráň, Pipiška majer, Horná lúka, Nad cintorínom, Čapáš, Od chotára, Kapitula, Záber, Studený chotár, Pri Hrone, Háje, Pri ondrejovskom chotári, Dolny pasienok, Tekovské Lužianky, Urbárske lúky, Horná pustatina Arma, Pri brutskom chotári, Ďateliniská, Dolné lúky, Dolné Sedlište, Na osminkách, Vŕšky, Dlhý breh, Pod dedinou, Malianka, Pod horou, Lieskovina, Blatnianka, Hlinka, Maďarský vrch, Sihoť

Miesto, Hronská pahorkatina:, 8 z 17

Pustatina Leveled, Ženská tábor, Dolné lúky, Tabla pri Hájiku, Horná pustatina, Horné Lúky, Mária, Leveled, Tatry, Pasienky pri Hrone, Od armanského, Šarkanská tabla, Horné lúky, Tretie siatie, Jazerné trávnisko, Nad vinicami, Pod vinicami, Stredný hon, Horná Arma pusta, Brezová, Prvé siatie, Dedinské zeme, Stará hora, Briežky, Ženská hora, Nad žemliarskou cestou, Tabla pri háji, Trniny, Vo vŕškoch, Lazy, Domovina, Horná Vrbina, Chrasť, Trhovište, Šibeničné, Pri sečianskom chotári, Reťazné, Úhor, Malé diely, Nový vrch, Stredný hon, Suchý vrch, Hustý hon, Sýpka, Nový vrch, Pod vrchom, Veľký vrch, Husté, Pri hradskej, Na Búč, Pod záhradami, Gačov luh, Staviská, Stará strana, Druhý starý Hron, Arad, Horné lúky, Starý Tekov, Slané, Dlhé

Miesto, Hronská pahorkatina:, 9 z 17

Holica, Čertov kút, Ďateliniská, Vranie diely, Kotrmáň, Horný les, Konopie, Pri kalnickej ceste, Za tŕstím, Panská hora, Šibeničné, Pod Žengovom, Mäsiarska, Stavný háj, Chrasť, Dolné lúky, Veľká lúka, Čenka, Dlhý háj, Pastvina, Nad Laukovou lúkou, Kurtová (Krátka) dolina, Močariská, Za záhradami, Topoľské, Bikatov, Syslík, Nivy, Nad pivnicami, Lúky, Konopnice, Kláštorský háj, Hofierske zeme, Čierna voda, Obecná hora, Cirok, Pod Bielou skalou, Lestina, Široká dolina, Srňacia dolina, Holdy, Pod novým vrchom, Lesný hon, Pod veľkou horou, Chrobačie, Výstrkov, Pri Marušovej, Liptákova dolina, Klokočov jarok, Konopnice, Bagovský vrch, Pod salašom, Záhumnie, Verestvín, Pod vinicami, Višňové, Nový hon, Veľká Vápenná, Tretie siatie, Remanencie - Ploština

Miesto, Hronská pahorkatina:, 10 z 17

Gordský vrch, Líščie, Seky, Koryto, Pri kaplnke, Pod záhradami, Lúky pri vŕbach, Rozina, Nad mlynom, Domček, Pod hájom, Hruška, K pňom, Starý Belek, Pasienky pod hôrkou, Hon druhé blatnisko, Pred druhou cestou, Kňazské, Klčovisko, Lúka, Od volkovského, Pri chotári, Horné hony, Ševcova dolina, Medziblatný hon, Na Šarovce, Trojvrch, Tehelné, Hruškové, Karolina, Dolné vrbiny, Kopanice, Chrastie, Záhradná, Pri bohatskom chotári, Jazierko, Stopec, Rovniny, Horné ležiská, Domovina, Veľké zeme, Albertianske, Poľný vrch, Pri senách, Prvé siatie, Živý vrch, Hrabina, Pri mikulskom chotári, Herzova dolina, Na vrbovec, Patinska cerina, Pavlova dolina, Dolné lúky, Mokriny, Železiarsky hon, Zemianske vinice, Novosady, Malá Hôrka, Poljutrá, Pri chmeľnici, Dlhé

Miesto, Hronská pahorkatina:, 11 z 17

Nad Svätým potokom, Na pivničkách, Horná Nádaška, Kopule, Viničky, Belecký luh, Poljutrá, Uhorská hora, Horný And, Lazy, Nížiny, Chrasť, Nad dedinou, Obecné zeme, Pred prvou cestou, Martinec, Kostolná dolina, Stredné ležiská, Pri nových viniciach, Kliniky, Slovenská hora, Cúdenice, Mikulský majer, Panský hon, Stredné ležiská, Pod viničkami, Veľké piesočniny, Prvý hon, Stredné diely po prvú cestu, Veľký rozinský hon, Žela, Karolínska, Pod šamošom, Dolné hony, Nad záhradami, Za pustou horou, Iné hony, Piesok, Pri turianskom chotári, Pažitie, Árendášske zeme, Kozie bahno, Na volkovskej ceste, Fľaky, Dolné ležiská, Tretie role, Za novým cintorínom, Štepnica, Koryto - kút, Široké, Háje, Dolný hon, Kopanice, Remanencie - Slaný močiar, K lúkam, Panský hon, Horné polia, Mátéov vŕšok, Skala, Jankuš

Miesto, Hronská pahorkatina:, 12 z 17

Horný Leginč, Slatina, Za cestou, Horné Zámenky, Krížne cesty, Niže mosta, Šándorhalma, Biely chotár, Pod záhradami, Trivikové, Majno, Hríb, Pod Chrástočkou, Pod záhradou, Pieskové, Vyšný diel, Dombi, Hôrka, Panské, Dvor Rozina, Dlhý hon, Lúky, Za hájom, Kollátov kút, Stredné diely, Priekopy, Druhé siatie, Šarkan, Kaplnická chrasť, Stredný And, Pod hrobmi, Dolné lúky, Dolný And, Priekopy, Kukuričniská, Pod šomošom, Dolný Leginč, Krechovské kopanice, Nad Kučinou, Dolné diely po prvú cestu, Príčina, Horné diely, Do tekovského chotára, Pažitie, Červený spodok, Jutrá vyše hlbokej cesty, Za Širokým skladom, Hon pod záhradou, Sihoť, Starý vrch, K domčeku, Osičiny, Pasienky, Prímaské, Hon Rozina, Dlhé hony, Medzi cestami, Balak, Trávnik, Nad záhradami Rúbaniny, Albertianske

Miesto, Hronská pahorkatina:, 13 z 17

Kopanice, Pod tehlianskou cestou, Pred lúkami, Veľký majer, Prosniská, Malá studňa, Pod Vlčou chrasťou, Pálovo, Veľké piesočiny, Dolná hora, Šulešovské, Gergeľ, Hurbanovo, Za Vrbovcom, Kuraľský majer, Bašta, Za vinicami, Pod Hrabinou, Nad hradockou cestou, Dolný hon, Pri mlyne, Na turanskom chotári, Rígeľ, Dolné vrátené, Kormidlá, Kopec And, Záhumenice, Horné pole, Slanisko, Na čapáši, Domašská kolónia, Bartské, Medze, Izbik, Vinice, Novoďalské, Vinice, Vinice, Dolné Zámenky, Pri hradskej, Horná a dolná Nádaška, Rúbaniská, U plánky, Osočiny, Pri bešianskej ceste, Studnička, Pieskové, Na Šárovke, Druhé stavanie, Jankovič, Druhý hon, Pod novým cintorínom, Malé všechsväté, Dolné diely, Pri jahodách, Ďatelinská, Ihla, Horný hon nad dedinou, Pri sejovci, Štrkovisko

Miesto, Hronská pahorkatina:, 14 z 17

Rúbaniská, Hornopialske viničky, Pri cintoríne, Pod Vinicami, Koliba, Pri Strednom Ande, Kopy, Vraní vrch, Slanice, Koniareň, Pod Urbankou, Medzi járky, Jahodná, Horný hon, Záhumnie, Malé pasienky, Lúky za jarkom, Sihoť, Vrch, Pod vinicami, Dreviny, Druhé siatie, Kuzma, Dolné lúky, Ohrady, Bubeníky, Spodný And, Jasovské, Dlhé lúky, Dlhé diely, Bezcestie, Veľké lúčne, Dolné lúky, Do hradskej, Pod Korlátskou horou, Kapustnice, Bakonské, Karolínska, Lužianka, Ďateliniská, Pri Kukučínove, Vrstevník, Na hradskej, U Červeného majera, Staré vinice, Troj vrch, Prostredné pasienky, Pri dolnosečianskom chotári, Dolné polia, Pasienky, Domašská pustatina, Prvé siatie, Šafranica, Horné lúky, Matejov vŕšok, Belek, Horné lúky, Pod lúhom, Prosniská, Hrable

Miesto, Hronská pahorkatina:, 15 z 17

Pod chrasťou, Želiarske hony, Vápenníky na druhej strane, Pod konopami role, Ulity, Medziblatný hon, Pred Priehonom, Horné lúky, Od Branova, Želiarske lúky, Čajakovský majer, Medzi cestami, Góré, Krížové dlhé pozemky, Árendášske, Kroviská, Kuriálne, Pri cintoríne, Horné ďateliniská, Kamenica, Háj, Do úbočia, Ostrý vrch, Dolné diely, Staré vinice, Dlhý hon, Do hradskej, Hon Zají, Veľký podjazd, Pri čiernom kríčku, Nad peterskou cestou, Dolné lúky, Kotlina, Starý vrch, Štefanská pustatina, Studňa, Borový, Dlhé diely, Jelení kopec, K dolným lúkam, Štefanská pustatina, Stredné siatie, Horné diely, Holdy, Hofierske, Bakanda, Noviny, Prostredné ceriny, Pod traťou, Drieňovec, Za kostolom, Kratiny, Silaše, Pod Galibou, Za močiarom, Cigléd, Zúgov, Predná hora, Zadné Kopále, Želiarske

Miesto, Hronská pahorkatina:, 16 z 17

Bajarské, Remíza, Pri studni, Podhora, Čistý hon, Vozokánske, Dlhý les, Údolie, Cirokové, Pod majerom, Ďaky, Kamenica, Záhradné, Nad vinohrady, Nad kopanicami, Cerina, Želiarske, Želiarske, Zálohy, Pustý Belek, Dlhé, Na druhej strane, Vrch Pešto, Tretí Blatný hon, Veľké šíri, Čakovské nad lesom, Za štátnym majetkom, Pri bíňskych viniciach, Samota, Viničný hon, Hoferské, Predné lúky, Pod vinohrady, Pod Sárcovom, Silastov, Kamenisté, Dolné lúky, Panské, Breh nad Mudroňovom, Pri chrasti, Nad hlbokým jarkom, Borošťanovo, K horným lúkam, Klinový vrch, Luh, Horné siatie, Konopnica, Staré vinice, Panský les, Nad tehlianskou cestou, Lieskové, Stávky, Dreniny, Od Kolty, Novozámocké údolie, Diely, Nový vrch, Vápenníky, Mokrá zem, Slané

Miesto, Hronská pahorkatina:, 17 z 17

Rúbanské, Kopanica, Laz, Lesný porast, Vinice, Pri tehelni, Nové vinice, Do Majerskej doliny, Predný vrch, Za cestou, Pribetský majer, Od Hurbanovskej cesty, Stredný vrch, Funduše, Syslánky, Menené, Za vrchom, Výmenné lúky, Nové vinice do hradskej, Holý vrch, Veľký úhor, Pustá hora, Volné, Háj, Lúky pod mlynom, Dolné lúky, Pustatina svätého Štefana, Jablonka, Do bane, Úzke diele, Pod kroviskom, Zidovský vrch, Horná veľká dolina, Pod vrchom, Pod vinicami, Hodžove polia, Blatný hon, Fizík, Vo vrchu horný hon, Malé údolie

Podobné, Hronská pahorkatina:

2053x turistika, 1780x miesto, 82x strom, 46x chranený strom, 46x orientačný bod, 16x turistické informácie, 16x vodárenská veža, 16x poľovnícky posed, 12x studňa, 10x komín, 9x prístrešok, altánok, 8x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x ohnisko, 2x ZOO, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Hronská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://hronska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.