Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Hronská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Hronská pahorkatina

Miesto v Hronská pahorkatina

V Hronská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Hronská pahorkatina:, 1 z 17

Pod dedinou, Tatárske, Lieštinka, Pri viniciach, Pod vinicami, Pri tehelni, Pasienok pri salčianskej ceste, Ladislavov dvor, Za cintorínom, Pri hruške, Pod chrobačím, Kohútí vrch, Za slivášmi, Pri Hrone, Konopiská, Pipíška, Trstinka, Dudok, Záhumnice, Lieštiny pod čifárskou cestou, Géňa, Medvecké, Pod vinohradmi, Zavaleniny, Sliváš, Osminy, Vŕšky pasienok, Žengov, Na jamách, Nad dedinou, Rohožnica, Sikenica, Pri vnútorných viniciach, Za luhom, Pánske, Úzka lúka, čurgov, Močariny, Červený majer, Slanec, U kríža, Lúky nad mlynom, Za štátnou školou, Dolné lúky, Pod Hájom, Štepnica, Kapustniská, Kuzmov jarok, Rozkoš majer, Vinné pivnice, Hurbanovce, Zatkó, Vŕšok, Kňazský vrch, Kapustniská, Horné záhumnice, Pri Hornom jazere, Na tehlianskej ceste, Galov vrch, Vrchová strana

Miesto, Hronská pahorkatina:, 2 z 17

Kapustniská, Vinica, Za hájom, Domovina, Pod lesom, Veľká dolina, H á j, Rybník, Kapusnice, Pirte, Zvonivé, Pod okáčinou, Pri jazere, Pod cintorínom, Predné blato, Malý háj, Konopniská, Pivničné záhrady, Michalovo, Novosady, Medzi vinicami, Vedľa hája, Kotol, Verjaše, Pod jelšou, Pri tlmačskej ceste, Dolné Heliská, Palota, Na prielohoch, Kosmálky, Za Hronom, Horné Heliská, Dolný želiersky vrch, Viničky, Remanencia, Dlhé jutrá, Na hájiku, Lazy, Remanencia, Pusté vinice, Na prielohách, Nad hrdličkou, Horné panské zeme, Topolie, Na Dudkoch, Podobné lúky, Švostov, Dolný želiarsky vrch, Lúčne zeme, Pri dubnickej ceste, Do kúta zeme, Záhumnie, Ladáňske, Kalvária, Dolná sihoť, Bratská lúka, Piesky, Močaristé lúky, Bratská, Za mlynom

Miesto, Hronská pahorkatina:, 3 z 17

Panské pozemky, Pri semerovskej ceste, Lúčne zeme, Panské, Horné lúky, Krátky hon, Majer, Áčov majer, Žombíky, Do pažite diely, Domkárske, Dolina, Dolné Zimanovce, Ištenešova pustatina, Heliská, Pri Dubníckej ceste, Konopnice, Vidiecke pole, Konský járok, Majír, Za kováčom, Vyše dolného mlyna, Pažiť, Veľké Ďateliniská, Ďateliniská, Dolný mlyn, Krátky hon, Stredný hon, Mochovská cerina, Samoty, Rakovec, Štepnica, Dolina, Husia pažiť, Pri druhom jazere, Pod Brehom, Pri komárňanskej ceste, Šinkova lúka, Lavičky, Pri Rohožnici, Dolné diely, Lúky do doliny, Stredný hon, Pri prvom jazere, Veľký les, Pri vrbine, Za chrasťou, Dlhé, Jankovičovské, Za jarkom, Jazernisko, Pod záhradami, Horné jutrá, Planina, Rovne, Áčovské lúky, Na jame, Kocona, Blatný hon, Dolné lúky

Miesto, Hronská pahorkatina:, 4 z 17

Turecký násyp, Horný Tekovský Hrádok, Kozí chrbát, Konský jarok, Pod brehom, Za blatom, Poljutrá, Dolné a teplé lúky, Planina, Horné výdelky, Pri hruške, Medzichrastie, Prostredné hony, Kordoš, Od nevidzianskeho chotára, Triedy, Brezina, Korlát, Veľký les, Dolné lúky, Lázky, Panské pod Kusou horou, Močidlá, Kamenná, Pažitie, Panské, Pod záhradou, Medzi pivnicami, Horné lúky, Za záhradou, Pažiť, Pod Dobricou, Horné lúky, Horné diely, Tiesnava, Úzky svah, Dolná lúka, Dobrické brdo, Záhumnie, Pod cintorínom, Pod krížom, Háj, Ukoristené, Kapustniská, Nové podhorie, Stredný jarok, Stredné, Do pažite, Spoločný pasienok, Ďateliniská, Nad Rakovcom, Na Janovskom, Zákruta, Pri tajnianskej ceste, Klčoviska, Včelie, Velký les, Predná lúka, Dolné výdelky, Korlát

Miesto, Hronská pahorkatina:, 5 z 17

Za kostolom, Červivé, Kňažské, Gogo, Maly pasienok, Medzilesie, Chrbát, Pasienok, Mokrade, Šibená hora, Pleška, Pod Vapenným, Pri chot ri, Šípkové, Spoločný pasienok, Urbárske lúky, Uzke luky, Horný hon, Dobrá niva, Semerovské hony, Dolné lúky, Pri hrádockej ceste, U ondrejovského chotára, Hulvinky, Vrbina, Svätokrížske, Kabátová pustatina, Les, Dlhé zeme, Antonov sad, Siatina, Vinice, Arcibiskupsky dvor, Rifót, Dolný Tekovský Hrádok, Stredný úval, Vinohrad, Malianka, Pod záhradami, Jutrá, Pod záhradami, Pod úzkym svahom, Veľký les, Vnútorné lúky, Crmel, Sudárka, Mikulášov Sad, Záhumnie, U chotára Bajky, Pod horou, Noviny, Liešne, Jastrabie, Konopniska, Pri ceste, Tehelňa, Tehelné, Horné Zimanovce, Velký les a Lazy, Veľké zeme

Miesto, Hronská pahorkatina:, 6 z 17

Stredný hon, Riedina, Reverencie, Dateliniská, Záhumnie, Na háji, Krcma hon, Štrkové, Horný hon, Pri cintoríne, Kalná, Hustá Stráň, Pri jarku, Velky pasienok, Lány, Pod Urbanom, Urbárske lúky, Vonkajsie zeme, Lúčne hony, Krivé, Krumpľoviská, Pod zahradou, Kapustniská, Pri chotári, Pri čifárskej ceste, Od chotára, Horné jazero, Drieňové, Hronské hony, Mlynský klin, Údolné zeme, Pod zahradami, Lesna pôda, Pribetský les, Pri kaplnke, Tekovské Lužianky, Dombi, Starý Kopec, Malianka, Pastiersky háj, Na doline, Horná lúka, Pod vinice, Horné Sedlište, Žigmundov majer, Dvorské vinohrady, Starý vrch, Pod filagóriou, Urbársky III. hon, Veľká tabla, Malá tabla, Potráczske horné lúky, Nad cintorínom, Horný pasienok, Kuralianske pažitie, Regiavíne, Homôlky, Dolný hon, Za Rakovec, Lieskovina

Miesto, Hronská pahorkatina:, 7 z 17

Hruštičky, Horné a dolné kliny, Pri ondrejovskom chotári, Pri hulvinskom lese, Pastiersky háji, Druhé siatie, Za hlinkou, Pri brutskom chotári, Pipiška majer, Lorn u Lubníka a pod Dubníkom, Okolie filagórie, Močiar, Pod hlinkou, Čapáš, Dolné lúky, Na osminkách, Remerácie, Varrtička, Háje, Nad slepačím vrchom, Modríkovo, Divoké, U Svodína, Pod záhradami, Priška, Zeme na stráni, Želiary, Nad vinicami, Armanské vinice, Od Lužianok, Dolné lúky, Horné lúky, Pri pastierskom háji, Brezová, Slivková stráň, Pod Zálogošom, Svätojánske vinice, Prvé siatie, Vraní vinohrad, Ženská tábor, Tretie siatie, Horný háj, Studený chotár, Maďarský vrch, Pri Zálogoši, Horná pustatina Arma, Od Medveckého, Horný chotár, Dolny pasienok, Kapitula, Dolné lúky, Lieštiny, Zeme pri cintoríne, Jazerné trávnisko, Vŕšky, Novosad, Dolné Sedlište, Hlinka, Stará hora, Ženská hora

Miesto, Hronská pahorkatina:, 8 z 17

Pod dedinou, Tabla pri háji, Záber, Tabla pri Hájiku, Domovina, Šibeničné, Suchý vrch, Stredný hon, Sýpka, Trhovište, Horné Lúky, Husté, Lazy, Pri Hrone, Slané, Horná Arma pusta, Reťazné, Briežky, Ďateliniská, Pod vinicami, Vo vŕškoch, Trniny, Horná pustatina, Od armanského, Pod žemliarskou cestou, Holica, Leveled, Úhor, Pustatina Leveled, Za Fizíkom, Nový vrch, Dlhý breh, Mária, Šarkanská tabla, Tatry, Blatnianka, Za tŕstím, Arad, Lestina, Bagovský vrch, Pasienky pri Hrone, Veľká lúka, Nový vrch, Do tekovského chotára, Za novým cintorínom, Na Búč, Veľký vrch, Šibeničné, Kurtová (Krátka) dolina, Pod vrchom, Kláštorský háj, Široká dolina, Starý Tekov, Stará strana, Kopanice, Stavný háj, Chrasť, Topoľské, Kliniky, Patinska cerina

Miesto, Hronská pahorkatina:, 9 z 17

Verestvín, Dedinské zeme, Čenka, Pod záhradami, Staviská, Pri hradskej, Druhý starý Hron, Horné lúky, Gačov luh, Dlhé hony, Dlhý háj, Pod novým vrchom, Klokočov jarok, Syslík, Nad Laukovou lúkou, Čertov kút, Horné lúky, Hustý hon, Liptákova dolina, Lesný hon, Nad žemliarskou cestou, Malé diely, Výstrkov, Stredný hon, Pri sečianskom chotári, Sihoť, Horná Vrbina, Srňacia dolina, Horné polia, Dlhé, Mäsiarska, Cúdenice, Slovenská hora, Žela, Pod Vinicami, Nad mlynom, Za cestou, Na volkovskej ceste, Cirok, Nad pivnicami, Horné diely, Pod vinicami, Háje, Záhradná, Starý Belek, Holdy, Ševcova dolina, Uhorská hora, Stredné ležiská, Pred druhou cestou, Na pivničkách, Novosady, Železiarsky hon, Kollátov kút, Dolné ležiská, Lúky, Pri mlyne, Priekopy, Dolné diely po prvú cestu, Obecná hora

Miesto, Hronská pahorkatina:, 10 z 17

Pod Bielou skalou, Poljutrá, Lúka, Pod novým cintorínom, Jutrá vyše hlbokej cesty, Herzova dolina, Konopnice, Kotrmáň, Horné ležiská, Štepnica, Stredné diely, Jazierko, Koryto, Dolné lúky, Veľké piesočniny, Chrasť, Bikatov, Martinec, Kaplnická chrasť, Pod tehlianskou cestou, Lazy, Dolné vrbiny, Pod hrobmi, Panská hora, Horné Zámenky, Pod veľkou horou, Pastvina, Močariská, Do hradskej, Priekopy, Koryto - kút, Pasienky pod hôrkou, Živý vrch, Hrabina, Lúky pri vŕbach, Belecký luh, Vranie diely, Nový hon, Pažitie, Stredné ležiská, Chrobačie, Kostolná dolina, Veľká Vápenná, Prvý hon, Obecné zeme, Dolné lúky, Krechovské kopanice, Pri kalnickej ceste, Konopie, Višňové, Pred prvou cestou, Hofierske zeme, Dolné polia, Za záhradami, Pavlova dolina, Biely chotár, Poljutrá, Pri kaplnke, Čierna voda, Nivy, Lúky

Miesto, Hronská pahorkatina:, 11 z 17

Stredné diely po prvú cestu, Záhumnie, Pod Žengovom, Ďateliniská, Dolné lúky, Nad hradockou cestou, Pažitie, Pri Marušovej, Rovniny, Horný les, Pod salašom, Konopnice, Dolné lúky, Albertianske, Pod záhradami, Stopec, Dolné lúky, Tretie role, Viničky, Panský hon, Pod Chrástočkou, Pri cintoríne, Kopanice, Piesok, Ohrady, Koniareň, Medzi cestami, Panský hon, Za pustou horou, Starý vrch, Pri senách, Albertianske, Šándorhalma, Pod Hrabinou, Karolina, Karolínska, Malá Hôrka, Mokriny, Dlhé, Domček, K pňom, Druhé siatie, Za hájom, Dolné diely, Veľké piesočiny, Skala, Hruška, Za Širokým skladom, Seky, Remanencie - Ploština, Od volkovského, Horné hony, Dolné hony, Horné lúky, Fľaky, Hôrka, Pod viničkami, Árendášske zeme, Hríb, Zemianske vinice

Miesto, Hronská pahorkatina:, 12 z 17

Rozina, Jankuš, Dolné Zámenky, K domčeku, Pri dolnosečianskom chotári, Hruškové, Horné lúky, Mikulský majer, Iné hony, Kukuričniská, Krížne cesty, K lúkam, Pri mikulskom chotári, Chrastie, Vinice, Veľké zeme, Nížiny, Sihoť, Nad záhradami Rúbaniny, Hon pod záhradou, Nad Kučinou, Líščie, Medziblatný hon, Pod Korlátskou horou, Dombi, Na vrbovec, Druhý hon, Prostredné pasienky, Záhumenice, Majno, Pasienky, Horná Nádaška, Nad Svätým potokom, Príčina, Hon druhé blatnisko, Gordský vrch, Nad záhradami, Pod hájom, Na Šarovce, Kňazské, Trivikové, Remanencie - Slaný močiar, Červený spodok, Kopanice, Balak, Trávnik, Šarkan, Osičiny, Niže mosta, Prvé siatie, Dlhé diely, Veľký rozinský hon, Široké, Mátéov vŕšok, Vyšný diel, Panské, Dvor Rozina, Hon Rozina, Pri chmeľnici, Kozie bahno, Tretie siatie

Miesto, Hronská pahorkatina:, 13 z 17

Pri hradskej, Horný And, Dlhé lúky, Veľké lúčne, Veľký majer, Bašta, Pod šomošom, Horné pole, Hornopialske viničky, Lúky za jarkom, Vinice, Karolínska, Matejov vŕšok, Bubeníky, Tehelné, Pod vinicami, Pri bešianskej ceste, Prvé siatie, U plánky, Vinice, Dolný hon, Vrch, Šulešovské, Druhé stavanie, Pod lúhom, Dreviny, Vrstevník, Osočiny, Kapustnice, Horná a dolná Nádaška, Horný Leginč, Druhé siatie, Malé všechsväté, Koliba, Pri bohatskom chotári, Dlhý hon, Záhumnie, Pod Urbankou, Medzi járky, Slatina, Na Šárovke, Stredný And, Poľný vrch, Bartské, Pri turianskom chotári, Domovina, Pod šamošom, Trojvrch, Jahodná, Gergeľ, Pri jahodách, Pasienky, Dolný And, Pri chotári, Prímaské, Prosniská, Rígeľ, Malá studňa, Studnička, Štrkovisko

Miesto, Hronská pahorkatina:, 14 z 17

Vraní vrch, Na hradskej, Pri nových viniciach, Šafranica, Ďateliniská, Pod záhradou, Chrasť, Nad dedinou, Na čapáši, Dolný Leginč, Klčovisko, Pod záhradami, Belek, Malé pasienky, Bakonské, Pieskové, Záhradné, Kopule, Staré vinice, Pri sejovci, Medze, Ihla, Dolná hora, Za vinicami, Kuraľský majer, Spodný And, Izbik, Ulity, Starý vrch, Ďatelinská, Lužianka, Slanisko, Pod hradockou cestou, Kratiny, Predné lúky, Za Vrbovcom, Dolné lúky, Pod vinicami, Slanice, Krížové dlhé pozemky, Pod záhradami, Želiarske lúky, Veľké šíri, Samota, Nad hlbokým jarkom, Kaliste, Dolné vrátené, Kopec And, Lesný porast, Sihoť, Podzahradie, Domáňovo, Bešeňovské vinohrady, Rúbaniská, Pieskové, Pod vinicami, Na turanskom chotári, Borošťanovo, Panské, Troj vrch

Miesto, Hronská pahorkatina:, 15 z 17

Zadné Kopále, Kuzma, Hofierske, Kratiny, Pálovo, Hurbanovo, Rúbaniská, U Červeného majera, Holý vrch, Dolné lúky, Horné lúky, Domašská kolónia, Kamenisté, Za hrobmi, Podkamenie, Lúky pod mlynom, Predná hora, Lopatište, Pustá hora, Chochol, Pustý Belek, Dolný hon, Veľká dolina - Chrastie, Kapustniská, Funduše, Veľký úhor, Dolny les, Krátke vinice, Dlhý hon, Pod kalistom, Stanovo, Fertale, Bosov laz, Domašská pustatina, Siriny, Pred lúkami, Kukuričnisko, Nad trstim, Za močiarom, Dreniny, Pri Strednom Ande, Do bane, Dlhý les, Rohožnica, Hrabina, Kormidlá, Bezcestie, Jasovské, Pri galibe, Pod Vlčou chrasťou, Horný hon nad dedinou, Velke visnove, Výmenné lúky, Kapustniska, Svazina, Lucka, Kopy, Za humnami, Novoďalské, Pri bíňskych viniciach

Miesto, Hronská pahorkatina:, 16 z 17

Veľký podjazd, Horná veľká dolina, Farske, Jankovič, Laz, Konopnica, Silastov, Piesky, Pri Kukučínove, Pod konopami role, Horný hon, Dolné lúky, Horné diely, Konopnice, Pribetský majer, Lúky, Od Hurbanovskej cesty, Veľká dolina, Stredné siatie, Pod trstiny, Lieskové, Veľká dolina, Kopanica, Nový vrch, Nad tehlianskou cestou, Pasienky, Árendášske, Pod Stračím, Cigléd, Hrabina, Nad kopanicami, Do hradskej, Stredné soli a dlhé, Novozámocké údolie, Rybničné dno, Dlhé diely, Malé blato, Medziblatný hon, Rybničné dno, Stred, Leština, Pod vrchom, K horným lúkam, Hoferské, Želiarske, Veľké priečky, Kut, Kosoruška, Sedlište, Dubník, Ostrovy, Dolné jutrá, Orešie, Nové vinice do hradskej, Stredný hon, Bajarské, Fizík, Staré vinice, Želiarske, Pod Sárcovom

Miesto, Hronská pahorkatina:, 17 z 17

Pod kroviskom, Dvadsať stromov, Horné grunty, Nemešigy, Šafranice, Horné lúky, Ďaky, Prosniská, Na drahu, Predné Kopále, Horné siatie, Židová, Pod Čapášom, Čakovské nad lesom, Pod Patracom, Staré vinice, Malý diel, Pod chrastím, Drieňovec, Nad peterskou cestou, Moricov vrch, Rúbanské, Betlehem, Pod Pantukou, Ostrý vrch, Urbárska hora, Pri rybníku, Malý sv. Mikuláš, Cirokové, Stávky, Velké blato, Predné lúky, Na močiari, Lúky, Malá Gýňa, Patracovo, Nad Hronom, Predný vrch, Dolné zemianské, Noviny

Podobné, Hronská pahorkatina:

2034x turistika, 1780x miesto, 63x strom, 46x chranený strom, 46x orientačný bod, 16x turistické informácie, 16x vodárenská veža, 16x poľovnícky posed, 12x studňa, 10x komín, 9x prístrešok, altánok, 8x atrakcia, 5x orientačná mapa, 4x ohnisko, 2x ZOO, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Hronská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://hronska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.